آتش بسربات آتش نشانی مدل RXB-MC200BD


نوع محصول : تجهیزات اطفاء حریق

دسته بندی محصول : ربات های آتش نشان


توضیحات :

صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

ربات های آتش نشان با ظرفیت مانیتور بالا

ایــن ربات هــا بــر پایــه دســته قبلــی طراحــی  وســاخته می شــودند. بــا ایــن تفــاوت کــه دارای ابعــاد بســیار بزرگ تــر، مانیتــور بــا دبــی بــالا بــرای حرقی هایــی بــا وســعت زیــاد، قابلیــت عبــور از موانــع ناهمــوار و آب، قــدرت کشــش بســیار بــالا و زمــان عملیاتــی بیشــتر نســبت بــه نــوع اول می باشــند.

محصولات مشابه

هوز آتش نشان

هوز آتش نشان

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، اکثر اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل قابل عرضه است

مانیتور

مانیتور

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

صنعتی، هوشمند و ضد انفجار

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات آتش نشان مدل RXR-YM100000D

ربات های دمنده هوا، واترمیست و بولدوزر

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

ربات آتش نشانی مدل KC-ROV-L300

هوشمند و زیر دریایی