آتش بس

نتیجه‌ای یافت نشد
نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction میگویند. با افزایش دبی نازلهای امروزی و بالطبع افزایش متعاقب این نیروی عکسالعمل، کنترل این نیرو توسط آتشنشانان در ایمنی کاری آنها بسیار مهم خواهد بود. بیشتر

۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير
143 بازدید
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی بیشتر

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
90 بازدید
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات برای نیرو های عملیاتی و همچنین افراد حادثه دیده، طراحی و ساخته می شوند. بیشتر

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
63 بازدید
تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات. بیشتر

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
41 بازدید

مقالات

تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
41 بازدید
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
90 بازدید
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامو...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
63 بازدید
نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction م...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير
143 بازدید