آتش بس

نتیجه‌ای یافت نشد
نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction میگویند. با افزایش دبی نازلهای امروزی و بالطبع افزایش متعاقب این نیروی عکسالعمل، کنترل این نیرو توسط آتشنشانان در ایمنی کاری آنها بسیار مهم خواهد بود. بیشتر

۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير
1028 بازدید
تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات. بیشتر

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
483 بازدید
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات برای نیرو های عملیاتی و همچنین افراد حادثه دیده، طراحی و ساخته می شوند. بیشتر

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
446 بازدید
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی بیشتر

۲۰۲۳ شنبه ۱۰ آذر
379 بازدید

مقالات

لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

ممیزی و ارزیابی سیستم های فومینگ مخازن دارای اهمیت بالایی است تا وضعیت واقعی ایمنی و ریسک های احتمالی را برای اطفاء حریق مخازن در زمان حریق نشان دهد.

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۲۹ مهر
319 بازدید
تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
483 بازدید
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

مشاهده بیشتر ...
۲۰۲۳ شنبه ۱۰ آذر
379 بازدید
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامو...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
446 بازدید
نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction م...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير
1028 بازدید