آتش بس


پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل قابل عرضه است

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F