021-88764831 info@atashbas.com

درباره ما

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس تولیدکننده و ارائه کننده مواد شیمیایی اطفاء حریق، تجهیزات حفاظت فردی، پاک کننده آلودگی های نفتی و تجهیزات اطفای حریق مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ...ادامه مطلب ...

خدمات شرکت آتش بس

آزمایشگاه پودر آتش نشانی

آزمایشگاه پودر آتش نشانی

آزمایشگاه پودر آتش نشانی : ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن تست پودر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ...

توضیحات بیشتر
آزمایشگاه فوم آتش نشانی

آزمایشگاه فوم آتش نشانی

آزمایشگاه فوم آتش نشانی : آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎرس دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸگاه ISO17025 آزﻣﻮن ﻓﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ...

توضیحات بیشتر
دوره های آموزش فوم آتش نشانی

دوره های آموزش فوم آتش نشانی

دوره های آموزش فوم آتش نشانی : شرکت آتش بس با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دوره های تخصصی آزمون و کاربرد فوم آتش نشانی برگزار می نماید.     شرکت دانش بنیان آتش بس پارس، با دارا بودن کادر آموزش دیده و متخصص در زمینه فوم های آتش نشانی در مراکز معتبر اروپایی مانند مرکز...

توضیحات بیشتر
شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی : شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس با دارا بودن مجوزهای رسمی از مراکز کشوری مربوطه آماده ارائه خدمات در حوزه شارژ کپسول آتش نشانی می باشد.     یکی از تجهیزات بسیار موثر در هنگام وقوع حریق، خاموش کننده های (کپسول) آتش نشانی هستند که در اندازه ها و با...

توضیحات بیشتر

محصولات

یادداشت های مفید

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

1 ژوئن 2024

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم : در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی...

ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

1 ژوئن 2024

ربات های امدادی-عملیاتی : امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی، ربات ها حتی قادر به تحلیل...

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

1 ژوئن 2024

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ : نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی     نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی یک تجهیز کلیدی Fire Foam Proportioner تناسب...

آرشیو

اخبار و مقالات

نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

1 ژوئن 2024

نسل جدید نازل های آتش نشانی : در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force...

آرشیو

گواهینامه ها