آتش بس

آتش بس

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس
صنایع آتش بس پارس

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس

صنایع آتش بس پارس
صنایع آتش بس پارس

آتش بس پارس

گواهینامه ها

صنایع آتش بس پارس

اخبار و مقالات


بیشتر
لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

ممیزی و ارزیابی سیستم های فومینگ مخازن دارای اهمیت بالایی است تا وضعیت واقعی ایمنی و ریسک های احتمالی را برای اطفاء حریق مخازن در زمان حریق نشان دهد.

۱۴۰۲ شنبه ۲۹ مهر
323
تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات.

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
490
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

۲۰۲۳ شنبه ۱۰ آذر
384
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات برای نیرو های عملیاتی و همچنین افراد حادثه دیده، طراحی و ساخته می شوند.

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
449