آتش بس

آتش بس

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس
صنایع آتش بس پارس

شرکت دانش بنیان صنایع آتش بس پارس

صنایع آتش بس پارس
صنایع آتش بس پارس

آتش بس پارس

گواهینامه ها

صنایع آتش بس پارس

اخبار و مقالات


بیشتر
تناسب ساز دیجیتالی

تناسب ساز دیجیتالی

در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات.

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
41
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎز ﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
89
ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات برای نیرو های عملیاتی و همچنین افراد حادثه دیده، طراحی و ساخته می شوند.

۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
63
نسل جدید نازل های آتش نشانی

نسل جدید نازل های آتش نشانی

در زمان استفاده از نازل های آتشنشانی متصل به لوله ها، نیروی عکس العمل ناشی از خروج آب از نازل ایجاد میشود که به آن نیروی عکس العمل یا Force Reaction میگویند. با افزایش دبی نازلهای امروزی و بالطبع افزایش متعاقب این نیروی عکسالعمل، کنترل این نیرو توسط آتشنشانان در ایمنی کاری آنها بسیار مهم خواهد بود.

۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير
143