آتش بس


هوز آتش نشان

هوز آتش نشان

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، اکثر اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

پمپ تخلیه بشکه فوم آتش نشانی

فاقد هر گونه کف کنندگی و در دو مدل عرضه قابل عرضه است

مانیتور

مانیتور

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ فوم چرخدنده ای

پمپ های چرخدنده ای سری F

ربات آتش نشان صنعتی، هوشمند و ضد انفجار مدل RXR-MC80BD

ربات آتش نشان صنعتی، هوشمند و ضد انفجار مدل RXR-MC80BD

ربات آتش نشان صنعتی، هوشمند و ضد انفجار مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان صنعتی، هوشمند و ضد انفجار مدل RXR-MC80JD

ربات آتش نشان، دمنده هوا، واترمیست، بولدوزر مدل RXR-YM100000D

ربات آتش نشان، دمنده هوا، واترمیست، بولدوزر مدل RXR-YM100000D

ربات صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار مدل RXB-MC200BD

ربات صنعتی، اطفاء حریق مخازن، هوشمندو ضد انفجار مدل RXB-MC200BD

ربات آتش نشان صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک مدل RXLS-EX120

ربات آتش نشان صنعتی هوشمند، ضد انفجار، اتوماتیک مدل RXLS-EX120

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات آتش نشان شهری مدل RXR-M40D

ربات هوشمند و زیر دریایی مدل KC-ROV-L300

ربات هوشمند و زیر دریایی مدل KC-ROV-L300

دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*6500-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*4000-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 2500 لیتر بر ذقیقه

دستگاه با دبی 2500 لیتر بر ذقیقه

AFDS-(3/6)*2500-GPF/GPS-HD

دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

AFDS-(3/6)*1200-GPF/GPS-HD

Hydromante

Hydromante

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای پمپ و شیر بالانسر (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Furcifer

Furcifer

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی دارای تناسب ساز جواز پمپی (دبی تا 20000 لیتر بر دقیقه)

Salamandre

Salamandre

برای سیستم ثابت و موبایل با ظرفیت بالا (دبی تا 50000 لیتر بر دقیقه و بیشتر)

Iguane

Iguane

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم کلاس A و B و ظرفیت بالا (دبی تا 20000 لیتر بر ثانیه)

Cameleon

Cameleon

جهت نصب روی خودرو آتش نشانی با فوم انبساط پایین و متوسط (دبی تا 2000 لیتر در دقیقه)