آتش بسBiofoam


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : فوم ها

زیر دسته بندی محصول : فوم های شیمیایی


توضیحات :

مایع کف بایوفوم

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

مایع کف بایوفوم به منظور تولید کف های آتش نشانی پرتوسعه ومیان توسعه و اطفاء حریق های هیدروکربنی طراحی شده که در صورت نیاز میتوان قابلیت اطفاء حلال های قطبی را به آن اضافه نمود.

محصولات مشابه

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP