آتش بسAR-AFFF


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : فوم ها

زیر دسته بندی محصول : فوم های شیمیایی


توضیحات :

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

مایع کف فیلم دار مقاوم الکلی AR-AFFF دارای نوع خاصی از ترکیبات پلیمری به همراه حلال ها و مواد پایدار کننده می باشند. این نوع فوم در مواجهه با هیدروکربن ها مانند فوم  AFFFمعمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید می آورد; اما در مواجهه با حلال های قطبی و پلیمری یک لایه ضخیم پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا کرده و مانع از بین رفتن لایه فوم می گردد

نکته مهم در مورد این فوم ویسکوزیته بالا به علت خلوص بالای آنها می باشد

محصولات مشابه

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP