آتش بسمایع کف فیلم دارAFFF


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : فوم ها

زیر دسته بندی محصول : فوم های شیمیایی


توضیحات :

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

مایع کف فیلم دار AFFF مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل فوم ساز مصنوعی می‌باشد که همانند مایع کف فیلم دار FFFP با تشکیل یک لایه فیلم بسیار مقاوم بر روی سطح سوخت و در نتیجه افزایش سرعت اطفاء، آتش را خاموش می‌کند. این فیلم لایه نازکی از محلول فوم است که به سرعت روی سطح سوخت هیدروکربن پخش شده و با کاهش کشش سطحی محلول فوم، سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش داده و آتش را در مدت کوتاهی خاموش می‌کند

خاصیت سیالیت بالای فوم AFFF اجازه می‌دهد تا سریعاً پیرامون موانع جریان پیدا کند اما با توجه به ساختار شیمیایی این نوع فوم، پایداری و مقاومت آن در برابر اشتعال مجدد کم می‌باشد

محصولات مشابه

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP