گواهینامه ها

گواهینامه ها

شرکت دانش بنیان آتش بس پارس در طی سالها فعالیت، افتخارات و دستاوردهایی را در کارنامه درخشان خود داشته است.

این شرکت با تکیه بر مدیران توانمند خود و همکاری کارکنانش توانست مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گیرد که این امر منجر به رشد روزافزون شرکت آتش بس پارس گردید و افتخارات و دستاوردهای زیر را برای این شرکت به همراه داشت:

 

  • عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
  • گواهینامه استاندارد بین المللیEN-1568
  • گواهینامه استاندارد بین المللیEN-1568
  • گواهینامه استاندارد ملی پودر
  • گواهینامه استاندارد ملی فوم 1-3778
  • گواهینامه استاندارد ملی فوم 3-3778
  • گواهینامه استاندارد بین المللی SGS
  • گواهینامه رده بندی آسیا
  • گواهینامه NFPA
  • گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه NACI