نوشته هایی با برچسب "سیستم دیجیتالی Hydromante"

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم

تناسب سازهای دیجیتالی آب و فوم : در شماره گذشته تناسب سازهای مکانیکی آب و فوم موسوم به فوم دوز معرفی شدند، این تناسب سازها دارای مزایای فراوان نسبت به تناسب سازهایی مانند Bladder Tank بودند، از جمله امکان پر کردن مخزن فوم حین عملیات.     با گذشت زمان و نصب این نسل از […]