نوشته هایی با برچسب "ربات های دمنده هوا، واترمیست و بولدوزر"

ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی

ربات های امدادی-عملیاتی : امروزه استفاده از ربات ها در تمام صنایع، به سرعت رو به افزایش است و با وجود پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی، ربات ها حتی قادر به تحلیل وقایع پیرامون خود نیز شده اند. ربات ها در صنعت آتش نشانی، ایمنی و نجات با هدف کاهش ریسک های عملیات […]