نوشته هایی با برچسب "آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی"

لزوم انجام آزمونهای دوره ای سیستمهای فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

لزوم انجام آزمونهای دوره ای سیستمهای فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی : ممیزی و ارزیابی سیستم های فومینگ مخازن دارای اهمیت بالایی است تا وضعیت واقعی ایمنی و ریسک های احتمالی را برای اطفاء حریق مخازن در زمان حریق نشان دهد.     سیستم های فوم میبایست مطابق با NFPA و 11:2021 EN13565-2-2018 ، NFPA […]