021-88764831 info@atashbas.com

پاکننده های آلودگی های نفتی

پاکننده های آلودگی های نفتی

نوع محصول : مایع پاک کننده آلودگی های نفتی
مشخصات

  • - جهت مقابله با آلودگی های نفتی در دریا و خشکی
  • - تبدیل مواد آلاینده به مواد غیر سمی و ساده آب و کربن دی اکسید

  • گارانتی اصالت
  • ضمانت تحویل

توضیحات محصول :پاکننده های آلودگی های نفتی 

 

آلودگی محیط زیست توسط نشت نفت خام یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی می باشد که اثرات مخرب و زیان باری بر روی محیط زیست دارد. مایع پاک کننده آلودگی نقتی ماده ای است که جهت مقابله با آلودگی های نفتی در دریا و خشکی به کار می رود. هنگامی که این ماده بر روی لکه نفتی اسپری می شود، در ابتدای امر مدار فعال سطحی موجود در آن به لکه نفتی نفوذ کرده و با شکستن لکه نفتی و تبدیل آن به قطراتی به ابعاد بسیار ریز، امولسیونی از آب و نفت خام تشکیل می دهند.

در مرحله بعدی به علت افزایش سطج قابل دسترس سوبسترا، شرایط برای تجزیه بیولوژیکی توسط میکرواوگانیسم های بومی موجود در اکوسیستم های آبی و خاکی منطقه فراهم می شود. در نهایت فرایندی که در طبیعت در حال عادی ممکن است ماه ها و سال ها به طول بیانجامد توسط این روش ظرف مدت کوتاهی صورت پذیرفته و مواد آلاینده به مواد غیر سمی و ساده آب و کربن دی اکسید تبدیل می گردد.