تجهیزات اطفاء حریق

هوز آتش نشان

نام : هوز آتش نشان

کد : تجهیزات اطفاء حریق
پمپ فوم چرخدنده ای سری F

نام : پمپ فوم چرخدنده ای سری F

کد : پمپ اطفای حریق
ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

نام : ربات آتش نشان مدل RXR-MC80BD

کد : ربات آتش نشان
ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

نام : ربات آتش نشان مدل RXR-MC80JD

کد : ربات آتش نشان
ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

نام : ربات آتش نشان مدل RXLS-EX120

کد : ربات آتش نشان
دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

نام : دستگاه با دبی 6500 لیتر بر دقیقه

کد : دستگاه اختلاط آب و فوم
دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

نام : دستگاه با دبی 4000 لیتر بر دقیقه

کد : دستگاه اختلاط آب و فوم
دستگاه با دبی 2500 لیتر بر دقیقه

نام : دستگاه با دبی 2500 لیتر بر دقیقه

کد : دستگاه اختلاط آب و فوم
دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

نام : دستگاه با دبی 1200 لیتر بر دقیقه

کد : دستگاه اختلاط آب و فوم
Cameleon

نام : Cameleon

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Iguane

نام : Iguane

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Gecko

نام : Gecko

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Palleon

نام : Palleon

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Triton

نام : Triton

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Furcifer

نام : Furcifer

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Hydromante

نام : Hydromante

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
Salamandre

نام : Salamandre

کد : تناسب ساز آب و فوم دیجیتالی
دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

نام : دستگاه 1000 لیتری خودرویی (AC-1000PT)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری خودرویی (AC-500PT)

نام : دستگاه 500 لیتری خودرویی (AC-500PT)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

نام : دستگاه 500 لیتری تریلری (AC-500PM)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

نام : دستگاه 500 لیتری ثابت (AC-500S)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

نام : دستگاه 120 لیتری متحرک (AC-120)

کد : سیستم کف ساز هوای فشرده
نازل Fino

نام : نازل Fino

کد : نازل آتش نشانی
مانیتور آتش نشانی پرتابل

نام : مانیتور آتش نشانی پرتابل

کد : نازل آتش نشانی
وتکس

نام : وتکس

کد : تجهیزات اطفاء حریق