آتش بسپاکننده های آلودگی های نفتی


نوع محصول : پاک کننده آلودگی های نفتی

دسته بندی محصول : مایع پاک کننده آلودگی های نفتی


توضیحات :

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

آلودگی محیط زیست توسط نشت نفت خام یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی می باشد که اثرات مخرب و زیان باری بر روی محیط زیست دارد. مایع پاک کننده آلودگی نقتی ماده ای است که جهت مقابله با الودگی های نفتی در دریا و خشکی به کارمی رود. هنگامی که این ماده بر روی لکه نفتی اسپری می شود، در ابتدای امر مدار فعال سطحی موجود در آن به لکه نفتی نفوذ کرده و با شکستن لکه نفتی و تبدیل آن به قطراتی به ابعاد بسیار ریز ، امولسیونی از آب و نفت خام تشکیل می دهند

 در مرجله بعدی به علت افزایش سطج قابل دسترس سوبسترا، شرایط برای  تجزیه بیولوژیکی توسط میکرواوگانیسم های بومی موجود در اکوسیستم های آبی و خاکی منطقه فراهم می شود. در نهایت فرایندی که در طبیعت در حال عادی ممکن است ماه ها و سال ها به طول بیانجامد توسط این روش ظرف مدت کوتاهی صورت پذیرفته و مواد آلاینده به مواد غیر سمی و ساده  آب و کربن دی اکسید تبدیل می گردد 

محصولات مشابه

اسکیمر مدل Sea Hoover 340

اسکیمر مدل Sea Hoover 340

با ظرفیت 340 مترمکعب بر ساعت

اسکیمر مدل Sea Hoover 70

اسکیمر مدل Sea Hoover 70

با ظرفیت 70مترمکعب بر ساعت

اسکیمر مدل Sea Hoover 20

اسکیمر مدل Sea Hoover 20

با ظرفیت 20 متر مکعب بر ساعت