آتش بسپودر های نوع 3 کلاس ABC


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : پودر های شیمیایی خشک

زیر دسته بندی محصول : پودر های نوع 3 کلاس ABC


توضیحات :

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

پودرهای کلاس ABC (پودرهای پایه منو¬آمونیوم فسفات): پودرهای چند منظوره برای اطفاء حریق مواد جامد و همچنین مایعات و گازهای قابل اشتعال هستند

محصولات مشابه

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP