آتش بسپودر نوع 1 کلاس BC


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : پودر های شیمیایی خشک

زیر دسته بندی محصول : پودر های نوع 1کلاس BC


توضیحات :

پودر های پایه سدیم بی کربنات

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

پودرهای آتش­نشانی ترکیباتی هستند که به طور معمول بنیان آن­ها می­تواند  کربنات، فسفات و یا سولفات باشد و افزودن مواد ضد رطوبتی مانند سیلیکون­ها خواصی همچون مقاومت در برابر جذب رطوبت و سیالیت را به پودرها می­بخشد. به طور کلی پودرهای آتش­نشانی بر اساس کلاس حریق به چند دسته تقسیم می­شوند

پودرهای کلاسBC (پودرهای پایه بی­کربنات):خود شامل پودرهای سدیم بی ­کربنات و پتاسیم بی­ کربنات می­باشد. این گروه از پودرهای آتش­نشانی برای  اطفاء حریق مایعات و گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می­گیرند

 

 

محصولات مشابه

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

مایع کف پرتوسعه

مایع کف پرتوسعه

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP