آتش بسمایع کف پرتوسعه


نوع محصول : مواد شیمیایی اطفاء حریق

دسته بندی محصول : فوم ها

زیر دسته بندی محصول : فوم های شیمیایی


توضیحات :

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
مشاوره برای این محصول

این نوع فوم برای پیشگیری از بروز آتش های ناشی از گازهای متصاعد شده از مواد نفتی و گازهای مواد شیمیایی آتش زا که با آب واکنش ندارند و همچنین جوشکاری و برشکاری در محیطهای آلوده به مواد آتش زا استفاده می شود. بیشترین کاربرد این نوع فوم درون فضاهای بسته مانند سالنها و تونل میباشد

محصولات مشابه

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های نوع 3 کلاس ABC

پودر های پایه منوآمونیوم فسفات با خلوص 90%

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای نوع 2 کلاس BC

پودرهای پایه پتاسیم بی کربنات

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر نوع 1 کلاس BC

پودر های پایه سدیم بی کربنات

Biofoam

Biofoam

مایع کف بایوفوم

AR-AFFF

AR-AFFF

مایع کف مقاوم الکلی AR-AFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

مایع کف فیلم دارAFFF

فوم فلوروپروتئینی

فوم فلوروپروتئینی

مایع کف فلوروپروتئینی FP

FFFP

FFFP

مایع کف پروتئینی فیلم دار FFFP