آتش بس

کارخانه 2

خلاصه

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۹ شهريور
95
کارخانه 2

کارخانه شماره دو: ورامین، شهرک صنعتی، قطعه 71