آتش بس

آدرس کارخانه 1

خلاصه

۱۴۰۲ شنبه ۲۳ ارديبهشت
38
آدرس کارخانه 1

کارخانه شماره یک: قرچک، میدان امام، خیابان رضوانی 

 کارخانه شماره دو: ورامین، شهرک صنعتی، قطعه 71