ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ : نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

نسل چهارم تناسب سازهای فوم دوز مکانیکی
یک تجهیز کلیدی Fire Foam Proportioner تناسب ساز فوم آتش نشانی در سیستم های اطفاء آتش با فوم است. وظیفه اصلی تناسب ساز فوم آتش نشانی، تنظیم و محاسبه دقیق نسبت فوم به آب است تا فومی با خواص صحیح و با کیفیت تولید شود و در خاموش کردن حریق مؤثر باشد.

تناسب ساز های آب و فوم دارای انواع NFPA11:2021 مطابق با استاندارد متفاوتی می باشند که در این مقاله نحوه عملکرد تناسب سازهای آب گرد فوم دوز مکانیکی و انواع آنها توضیح داده خواهد شد.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

تعاریف مرتبط به تناسب سازی
کنسانتره فوم: کنسانتره فوم عبارت است از عوامل کف تغلیظ که از تولید کننده دریافت می شوند.
محلول فوم: مخلوط همگن آب و کنسانتره فوم به نسبت مناسب.
کف: تجمع پایداری از حباب های کوچک با چگالی کمتر از روغن یـا آب می باشد کــه چسبندگی و اصرار در پوشش سطوح افقی دارد. كف آتش نشانی بصورت آزادانه از روی ســطح مایع در حال سوختن جریان می یابد و يك پوشش محکم، بدون هوا و مداوم شكل می دهد و مانع از دسترسی بخارات فرار به هوا می شود. کف خـوب در برابر تخريب توسط باد و حرارت و حمله شعله مقاومت می کند و در صورت تخريب و گسست مکانیکی، قابلیت بازسازی دارد.
تناسب ساز: وسیله ای برای اختلاط متناسب کنسانتره کف و آب، با نرخ درصد مطلوب تزریق کنسانتره فوم.

 

تناسب سازی کنسانتره فوم
تناسب سازی فـوم، فراینـد اختـلاط یا ترکیــب دو يا چند جزء با نسبت های ویژه و تشكيل یک کف مطلوب می باشد. انواع مختلف سیستم های تناسب ساز دارای مزایا یا نقاط قوت و همچنین محدودیت های خاص می باشد. مهم است که سیستم تناسب ساز قادر باشد به صورت مداوم نسبت صحیح کنسانتره فوم به آب تامینی را در کل دامنه تناسب سازی مورد نیاز سیستم، حفظ کند.

 

روش های تناسب سازی
• -روش پیش اختلاط شده
• -تناسب سازی فشاری
• -تناسب سازی فشار متعادل
• -تناسب سازی فشار متعادل اینلاین
• -تناسب سازی پمپ جت
• -روش ونتوری

 

-تناسب سازی اطراف پمپ

 

تناسب ساز بلدر تانک

تناسب ساز بلدر تانک

 

تناسب ساز های دارای ونچور

تناسب ساز های دارای ونچور

 

تناسب ساز دیجیتال با دو فلومتر

تناسب ساز دیجیتال با دو فلومتر

 

تناسب ساز دیجیتال با یک فلومتر

تناسب ساز دیجیتال با یک فلومتر

 

تناسب سازهای آب گرد( فوم دور مکانیکی)

اساس کار این تناسب سازها، داشتن یک موتور آبگرد در مسیر آب آتش نشانی است که متناسب با دبی آب در دور مشخصی به گردش در می آید و گشتاور خود را به پمپ جابه جایی مثبت منتقل می کند. این پمپ جابه جایی مثبت وظیفه مکش فوم از مخازن اتمسفریک و تزریق آن به خط آتش نشانی، با فشار بالاتر و نسبت اختلاط مشخص را دارد.

شکل زیر اجزای این سیستم تناسب ساز را در استاندارد NFPA11:2021 نمایش می دهد.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

مزایای تناسب سازهای آب گرد (فوم دوز مکانیکی)
این نوع سیستم های تناسب ساز، دارای مزایای زیر می باشد:
1- بدون نیاز به منتع خارجی انرژی و برق
2- بدون نیاز به تنظیم دستگاه
3- امکان کار در یک بازه مشخص از دبی آب
4- نصب و راه اندازی آسان

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

این تناسب سازها در چهار نسل در دنیا تولید می شوند:
1. ،نسل اول بیش از 25 سال پیش به عنوان اولین نمونه از این سیستمها در دنیا معرفی شد و در حال حاضر توسط سازندگان مختلقی در جهان تولید و عرضه می شوند.

این تناسب ساز دارای موتور آب گرد از نوع تیغه ای دوتایی جنس مواد پلیمری می باشد که به یک پمپ جابجایی مثبت، از نوع پیستونی کوپل شده است.
از مشکلات این نسل می تون به شکسته شدن تیغه های واترموتور، لرزش و صدای زیاد و همچنین مشکلات استفاده از پمپ های پیستونی مانند حساسیت به ویسکوزیته بالا و عدم امکان کار بصورت خشک و روغنی نیز اشاره کرد. همچنین با توجه به جذب رطوبت پلیمرها استفاده شده در تیغه های واترموتور و افزایش حجم در برخی از نمونه ها، امکان قفل شدن تیغه ها در بدنه، در شرایط دمایی بالا وجود داشت.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

2.در نسل دوم، تیغه های واترموتور به صورت پنج گانه درآمدند و از پمپ های چرخ دنده ای بجای پیستونی استفاده شد. با این روش، لرزش ها بسیار محدود و عمده مشکلات استفاده از پمپ های پبستونی مرتفع شد، اما کماکان شکسته شدن تبغه های پلیمری از پاشنه آشیل این نسل محسوب می شد.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

3. در نسل سوم، واترموتور از نوع تیغه ای به نوع لوب فلزی تایمینگ شده تغییر یافته که به یک پمپ جابه جایی مثبت از نوع پیستونی کوپل شده است. با تغییر نوع واترموتور، امکان شکسته شدن تیغه ها به طور کامل مرتفع شد.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 

4. در نسل آخر، واترمونور از نوع لوب های فلزی تایمینگ شده می باشند که به یک پمپ چرخ دنده ای کوپل شده اند. این نسل علاوه بر اینکه مشکل شکستگی تیغه های پلیمری نسل های اول و دوم را ندارند، از مزایای پمپ های چرخ دنده ای نسل دوم سود می برد و در حال حاضر کم نقص ترین تناسب ساز در نوع خود می باشند.

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نمای شماتیک یک سیستم فوم دوز نسل چهارم

 

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

نمای برش خورده واترموتور نسل چهارم

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

لوب های فلزی مقاوم شکسته شدن

 

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻮم دوز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

تحلیل سیالاتی واترموتور نسل چهارم