بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

حضور شرکت آتش بس

در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی (Iran Oil Show 2023)