لزوم انجام آزمونهای دوره ای سیستمهای فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

لزوم انجام آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی : ممیزی و ارزیابی سیستم های فومینگ مخازن دارای اهمیت بالایی است تا وضعیت واقعی ایمنی و ریسک های احتمالی را برای اطفاء حریق مخازن در زمان حریق نشان دهد.

 

آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

 

سیستم های فوم میبایست مطابق با NFPA و 11:2021 EN13565-2-2018 ، NFPA استانداردهای 25:2020 مورد بازرسی دوره ای سالیانه توسط افراد متخصص در زمینه فوم قرار گیرند تا از صحت عملکردشان اطمینان حاصل گردد. پیش از اینکه به بندهای استاندارد در مورد این ضرورت اشاره کنیم به اختصار دلایل حریق مخازن را بررسی میکنیم.

 

آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

 

عوامل وقوع حریق در مخازن – جامعه آماری ایالات متحده

(A study of storage tank accidents, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19 (2006) 51-59)

دلایل زیادی از جمله یکسان کردن کیفیت محصول، اندازه گیری حجم محصول جهت فروش، امکان بارگیری و انتقال به تانکر و یا کشتی در حداقل زمان ممکن و …سبب میشود تا مواد اولیه یا محصول را بعد از تولید در مخازن یا تانکهای مناسب ذخیره نمایند. از اصطلاح تانک برای ظروف ذخیره سازی بزرگ و با کاربرد جابجا کردن، ذخیره سازی، اندازه گیری و حمل و نقل مایعات استفاده می گردد. مخازن با اهداف متنوعی در فرایندهای تولیدی و پالایشی مورد استفاده قرار می گیرند و ایمنی آنها همواره بعنوان یک نگرانی برای سازمان ها به شمار می آید.

عواملی که باعث وقوع حریق های مخازن می شوند در تحقیقی به شرح و شکل زیر با مشخص کردن درصد برحسب جامعه آماری بدست آمده اند.

این عوامل به شرح زیر می باشند:
1. صاعقه:33%
2. تامین و نگهداری(کار گرم):13%
3. خطایی عملیاتی:12%
4.خرابی تجهیزات:8%
5. خرابی : 8%
6. ترک- شکاف:7%
7. نشت و شکاف در خط لوله:6%
8. الکتریسیته ساکن:5%
9. آتش روباز:3%
10. حوادث طبیعی:3%

همانگونه که این تحقیق بیان می دارد، مهمترین عوامل وقوع حریق مخازن ناشی از صاعقه، خطاهای انسانی و نقص تجهیزات می باشند.

 

الزام استانداردها برای انجام ممیزی تجهیزات اطفاء حریق مخازن

موارد زیر درخصوص بازرسی سیستم های فوم، براساس می باشد: EN13565:2

 

11.3 بازرسی و آزمایش دور های سیستم های فوم

11.3.1 کلیات

بررسی و نگهداری منظم جهت حفظ آمادگی عملیات سیستم های خاموش کننده فوم ضروری است. لازم است، بهره بردار یک مسئول و یک جانشین را جهت اجرای دستورالعمل ها و نگهداری که از سمت نصب کننده داده شده است، جهت اجرای مقررات و بازرسی های بعدی معرفی نماید.
کلیه اقدامات به همراه اتفاقاتی که رخ داده باید در دفترچه ثبت شود.

11.3.2 بازرسی ها
11.3.2.1 -بازرسی هفتگی -توسط بهره بردار/ پرسنل آموزش دیده
11.3.2.2 -بازرسی ماهانه -توسط بهره بردار/ پرسنل آموزش دیده
11.3.2.3 بازرسی نیم سالانه
تست عملکرد دستگاه اختاط گر کنسانتره فوم (فوم پروپرشنر) با استفاده از آب، بدون استفاده از کنسانتره فوم (به نحوی که سازنده مشخص کرده)؛ حرکت آزاد (باز و بست بدون ایراد)تمام شیرها و اجزای سازنده مکانیکی تست شود.
11.2.2.4 بازرسی سالیانه (متخصص سیستم فوم)
11.3.2.4.1 کیفیت کنسانتره فوم؛
11.3.2.4.2 تست دقت تناسب ساز فوم
آزمایش اتصالات متناسب و مرتبط باید انجام شود.
این آزمایش باید در حداکثر و حداقل نرخ طراحی دبی سیستم انجام شود.
دقت تناسب ساز فوم باید مطابق با تلرانس (بازه مورد قبول) داده شده در EN 13565-1 باشد.

 

آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

 

تست سالیانه تناسب سازها
همانگونه که در بندهای استاندارد به صراحت ذکر شده، تست سالیانه تناسب سازها باید به صورت عملی و توسط افراد متخصص در زمینه فوم صورت پذیرد و دقت تناس بساز در بازه مورد قبول استاندارد صحه گذاری شود.

NFPA این بازه در استاندارد 11:2021 و برای نسبت اختلاط اسمی ۳ درصد مطابق با نمودار زیر می باشد. بدین معنا که نسبت اختلاط از ۳ تا ۳،۹ درصد میتواند تغییر کند.

 

 آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی

 

مراحل انجام ممیزی سالیانه سیستم های ثابت اطفاء حریق مخازن

انجام ممیزی شامل مراحل زیر می باشد:
۱. انتخاب استاندارد مناسب و استخراج موارد مرتبط متناسب با هر سایت
۲. بررسی مدارک فنی و محاسبات و انطباق آنها با مراجع و استانداردهای مربوطه به تفکیک هر سایت
۳. بازرسی ظاهری از تجهیزات، اجزا و قطعات و بررسی انطباق آنها با اسناد فنی و همچنین استانداردهای مربوطه
۴. آزمون عملی شامل و نه محدود به اندازه گیری زمان/ جریان/ فشار/ نمونه گیری ها و … و بررسی انطباق با اسناد فنی و استانداردها
۵. ارائه گزارش شامل بررسی و کنترل اسناد فنی، گزارش بازرسی ظاهری، گزارش آزمون عملی و گزارش نتایج آزمایشگاهی.
۶. بررسی مشکلات/ عدم انطباق ها/انحراف از استاندارد Gap analysis

 

 آزمون های دوره ای سیستم های فومینگ مخازن ذخیره هیدروکربنی