دوره های آموزش فوم آتش نشانی

دوره های آموزش فوم آتش نشانی : شرکت آتش بس با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دوره های تخصصی آزمون و کاربرد فوم آتش نشانی برگزار می نماید.

 

دوره های آموزش فوم آتش نشانی

 

شرکت دانش بنیان آتش بس پارس، با دارا بودن کادر آموزش دیده و متخصص در زمینه فوم های آتش نشانی در مراکز معتبر اروپایی مانند مرکز بین المللی JOIFF شرکت Sthamer المان، H2Kهلند و Oil Technic انگلیس، هم اکنون با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران دوره های تخصصی آزمون و کاربرد فوم آتش نشانی را به منظور ارتقاء سطح علمی مصرف کنندگان و مشتریان خود برگزار می نماید.

در پایان هر دوره آموزش فوم آتش نشانی، گواهینامه شرکت در دوره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای فراگیران محترم صادر می شود.