مایع کف مقاوم الکلی

English

حلالهای قطبی شامل انواع الکل ها مانند متانول و اتانول و کتونها مانند استون دارای ساختار قطبی بوده و محلول در آب هستند. این نوع از حلال ها و همچنین مایعات اشتعال پذیر قطبی تأثیرات مخربی بر روی فوم های معمولی می‌گذارند، به این ترتیب که  آب موجود در فوم به آسانی در حلال های قطبی حل شده و فوم از آب تخلیه می گردد و در نتیجه ساختار و پوشش فوم تخریب شده و حباب کف از بین می رود.

 فوم مناسب برای این گروه از حلال ها و مایعات اشتعال پذیر، فوم های مقاوم در برابر حلال های قطبی با نام های تجاری  AR-AFFF و AR-FFFP می‌باشد.

مایع کف فیلم دار مقاوم الکلی AR-AFFF دارای نوع خاصی از ترکیبات پلیمری به همراه حلال ها و مواد پایدار کننده می باشند. این نوع فوم در مواجهه با هیدروکربن ها مانند فوم  AFFFمعمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید می آورد; اما در مواجهه با حلال های قطبی و پلیمری یک لایه ضخیم پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا کرده و مانع از بین رفتن لایه فوم می گردد.

مایع کف پروتئینی فیلم دار مقاوم الکلی AR-FFFP از مخلوط فوم فلوئوروپرتئینی و پلیمر ساخته می شود. این فوم نیز در مواجهه با سوخت های هیدروکربنی مثل یک FFFP  معمولی عمل کرده و یک لایه  آبدار بر روی سطح سوخت هیدروکربن تشکیل می دهد; اما وقتی روی حلال های قطبی (یا سوختهای محلول در آب )به کار می رود، پلیمر یه لایه ضخیم در سطح سوخت پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا نموده و مانع تماس فوم با سوخت و از بین رفتن آن می شود.

هر دو نوع فوم های مقاوم الکلی را می توان با آب دریا و آب شیرین مورد استفاده قرار داد.

نکته مهم در مورد این فوم ها ویسکوزیته بالا به علت خلوص بالای آنها می باشد. 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به وب سایت صنایع آتش بس پارس می باشد