محصولات

English

  • پودر اطفاء حریق
  • سیستم کفساز هوای فشرده (CAFS)
  • فوم های اطفاء حریق

فوم آتش نشانی چیست:

 

فوم یک توده پایدار از حباب های کوچک با چگالی کمتر از روغن یا آب است که تمایل زیادی برای پوشاندن سطوح افقی از خود نشان می دهد. این توده آزادانه روی سطح مایع در حال اشتعال جریان پیدا کرده و یک پوشش ضخیم پیوسته بدون هوا را تشکیل می دهد که از دسترسی بخارات فرار به  هوا جلوگیری می کند. این توده در مقابل تخریب در باد و جابجایی یا در مواجهه با حرارت و شعله مقاومت کرده و قابلیت عایق سازی مجدد در موارد تخریب مکانیکی را دارد.

اثر کاربردی فوم در اطفاء حریق:

- اثر جداسازی: فوم با پوشاندن سطح سوخت، ناحیه در حال احتراق را از هوای محیط جدا نموده و مانع از رسیدن اکسیژن به مواد آتش زا می شود

- اثر خنک کنندگی: مقداری از آب موجود در فوم در اثر برخورد با شعله تبخیر می‌شود. آب برای تبخیر شدن، مقداری از گرمای شعله را جذب می‌کند و مواد سوختنی خنک می‌شوند. در نتیجه سرعت مخلوط شدن اکسیژن با مواد آتش زا کاهش می‌یابد.

- اثر پوششی: با پوشاندن سطح سوخت، فوم مانع از تبخیر مواد سوختنی می‌شود. به این ترتیب بخارات اشتعال پذیر مواد آتش زا نمی‌توانند وارد ناحیه احتراق شوند. در عین حال فوم با خنک کردن ماده در حال اشتعال، فشار بخار را کاهش داده و این ترتیب مانع از فوران بخار و اشتعال مجدد می‌شود. بنابراین فوم از تولید محصولات ناپایدار جلوگیری کرده و بخارات مواد سوختنی نمی توانند آتش بگیرند.

 فوم را می توان به طور پیشگیرانه در حوادث نشت مواد خطرناک به کار برد. در این موارد فوم مانع از انتشار بخارات سمی یا آتش زا شده و خطر آتش سوزی را کاهش می‌دهد.

-  اثر واپس زنی: وارد کردن فوم با نسبت انبساط بالا یا متوسط در کانال ها، تونل ها و فضاهای مشابه، اکسیژن و گازهای لازم برای احتراق را به بیرون پس زده و از فرآیند احتراق جلوگیری می‌نماید.

-اثر عایق کاری: فوم دارای رسانایی حرارتی پایین است و بنابراین برای مواد اشتعال پذیری که هنوز آتش نگرفته اند یا در معرض انتشار گرما قرار نگرفته اند مانند عایق حرارتی عمل می‌کند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به وب سایت صنایع آتش بس پارس می باشد